Έργο Τοποθεσία
Εργοδότης
Έτος Μελετητής
Νεώρια Δυτικά 
Λιμάνι Ηρακλείου
ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ
2004 ΟΑΝΑΚ 
Νεοκλασικό Κτίριο 
Λ. Καλοκαιρινού, Ηράκλειο
Ιδιώτης
2016-2017
-
Κατοικία
Πεζά, Ηράκλειο
Ιδιώτης
2013
Τσιρώνη Κωνσταντίνα Π.Μ.
Κατοικία
Φουρνή, Μεραμβέλου
Ιδιώτης
2011
-
Πετρόκτιστη Κατοικία
Κουνάβοι, Ηράκλειο
Ιδιώτης
- -
Πετρόκτιστη Κατοικία
Αγ. Θωμάς, Ηράκλειο
Ιδιώτης
2016-2017
-
Κτίριο Eurobank
Επί της οδού 25ης Αυγούστου 
ΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕ
2003
Κωσταντίνος Αμπακούμκιν