Έργο: Αδιατάρακτη Κοπή και Ενίσχυση του Ξενοδοχείου Amirandes


Εργοδότης:

Grecotel


Τοποθεσία:

Γούβες, Ηράκλειο

Έτος περάτωσης: 

2007

Η δυνατότητα πρόσβασης μεγάλων γερανών έδωσε την ευκαιρία να έχουμε μία εξαιρετική οικονομία στις αδιατάρακτες κοπές παράγοντας ευμεγέθη τεμάχια (Βλέπε 1η φωτογραφία).

Μονώσεις είχαν πραγματοποιηθεί σε προγενέστερο χρόνο στις κτιριακές μονάδες (που λειτουργούσαν ως Candia Sun) εκτάσεως 2.000 m2.