Έργο: Atlantica Caldera PalaceΕργολάβος:
Atlantica Caldera Palace
Τοποθεσία:
Ανισσαράς, Λιμένας Χερσονήσου, Ηράκλειο
Έτος Περάτωσης:
2007
Στο συγκεκριμένο έργο έγιναν μονώσεις δωμάτων με αφρομπετά, στεγανώσεις για την δημιουργία φυτεμένων δωμάτων εκτάσεως περίπου 6.000 m2 και ο βιολογικός του Ξενοδοχείου. Το σύνολο των στεγανώσεων είναι περίπου 20.000 m2.