Έργο: Εποξειδικά δάπεδα στο CretAquarium-Θαλασσόκοσμος 

  

Εργοδότης:
ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ  
Τοποθεσία:
Γούρνες, Ηράκλειο
Έτος Περάτωσης:
2004
Επιφάνεια:
2500 m2
Στο έργο πραγματοποιήθηκαν εργασίες οι οποίες αφορούσαν την  Στεγάνωση-Θερμομόνωση των δωμάτων με διπλό ασφαλτόπανο. Εφαρμογή ειδικών εποξειδικών δαπέδων σε όλη την έκταση των μηχανοστασίων καθώς και τοποθέτηση δαπέδου από linoleum στο αμφιθέατρο μπροστά στην μεγάλη δεξαμενή. Επιπλέον έγιναν Βιομηχανικά δάπεδα σε μικρή έκτασης γύρο στα 400 m, στον χώρο όπου βρίσκονται τα πωλητήρια και σε τμήμα του υπογείου. Τέλος έγινε και διαμόρφωση των ραμπών ανόδου στο κτίριο.