Έργο: Ενίσχυση Δυτικών Νεωρίων με ενέματα


Μελετητής: 
ΟΑΝΑΚ
Εργοδότης: 
ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ
Κατάσταση έργου:
Ανολοκλήρωτο
  
Τοποθεσία:
Λιμάνι Ηρακλείου
Έτος Περάτωσης:
2004
Η ενίσχυση (με ενέματα) έχει φτάσει ελαφρά υψηλότερα από το ύψος των "πεσών". Το έργο έμεινε ανολοκλήρωτο λόγο έλλειψης κονδυλίων. Έχουνε καταναλωθεί περίπου 50m3 ενέματος-ειδικής συνθέσεως, Calx Romana. Το έργο τελεί υπό την  εποπτεία της Αρχαιολογίας. Επίσης στο συγκεκριμένο μνημείο έχει γίνει Στεγάνωση (Μεμβράνες PVC)- Αποστράγγιση στην πίσω πλευρά του, ούτως ώστε τα όποια νερά του συνορεύοντος χώρου να απομακρύνονται.