Έργο: Ηχομόνωση, Κατασκευή και Στεγάνωση πισίνας στο Elounda Beach Hotel

Εργοδότης:
Elounda Beach Hotel
Τοποθεσία:
Ελούντα, Κρήτης
Έτος Περάτωσης:
2008
Στο Elounda Beach Hotel έγινε Ηχομόνωση, Στεγάνωση και κατασκευή της πισίνας. Η κατασκευή: έγινε με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα-Gunite, σε αυτοφερόμενη, εδραζόμενη επί ειδικών ελαστομερών, πολυουρεθανικών υλικών (διαμορφωμένα σε φύλλα) τύπου Silomer ούτως ώστε να μην μεταφέρονται θόρυβοι και κραδασμοί στο υπόστρωμα (του φέροντος οργανισμού του κτιρίου από την λειτουργία και τις δονήσεις του Spa σε παραλιακό bungalows)).

Σχόλιο: Σε κάθε πισίνα Spa, μέσω του μηχανολογικού εξοπλισμού, εκτελείται πρόγραμμα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να δονείται ο φέρον οργανισμός της πισίνας.