Έργο: Ενίσχυση δοκού με FRP σε ιδιωτική κατοικία

                                                             
Εργοδότης
Ιδιώτης
Τοποθεσία :
Ηράκλειο, Κρήτη
Έτος Περάτωσης:
2010

Πριν την εφαρμογή του FRP

   

Κατά την διάρκεια εφαρμογής του FRP