Έργο: Ενίσχυση Πετρόκτιστης Οικίας στον Αχλαδέ


Εργοδότης: 
Ιδιώτης
Τοποθεσία:
Αχλαδές, Ρέθυμνο Κρήτης
  
Έτος Περάτωσης:
2018-2019
Η ενίσχυση της πετρόκτιστης αυτής κατοικίας περιελάμβανε την κατασκευή μανδύα  εκτοξευόμενου σκυρόδεματος (Gunite) και την εφαρμογή ενεμάτων για την πλήρωση των κενών εσωτερικά της τοιχοποιίας. Κατά την διάρκεια της κατασκευή έγιναν: διάνοιξη περιμετρικής τάφρου εσωτερικά της τοιχοποιίας, για την κατασκευή της θεμελίωσης, σκυροδέτηση της δοκού, βλητρώσεις και κατασκευή φωλιών.