Έργο: Επισκευή και Ενίσχυση Κτιρίου μετά από Πυρκαγιά, AMAN THE GARDEN


Εργοδότης: 
Ιδιώτης
Τοποθεσία:
Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης
Έτος Περάτωσης:
2018
  


Στο συγκεκριμένο έργο έγινε Επισκευή και Ενίσχυση μετά από Πυρκαγιά. Τα είδη των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν ήταν ενίσχυση με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (Gunite) σε πλάκες του κτιρίου, χαλυβδοελάσματα στα υποστυλώματα, Αμμοβολή πριν από την ενίσχυση και Αδιατάρακτη κοπή.