Έργο: Αδιατάρακτη κοπή στην Γέφυρα Παπαναστασίου

Εργοδότης:
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ
Τοποθεσία:
Περιοχή Παπαναστασίου, Ηράκλειο
Έτος Περάτωσης:
2008

Ο Ορισμός της Αδιατάρακτης Κοπής

Το έργο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της κατασκευής της Γέφυρας Παπαναστασίου και της διαπλάτυνσης της οδού.