Έργο: Αποκατάσταση φέροντος οργανισμού, καθοδική προστασία και Θερμομόνωση δώματος επί της Λεωφ. Εθ. Αντιστάσεως

    

Εργοδότης:
Ιδιώτης
Τοποθεσία:
Εθνικής Αντιστάσεως 178, Ηράκλειο 
Έτος Περάτωσης:
2015

Καθοδική Προστασία

Θερμομόνωση Δώματος