Έργο: Στεγανώσεις στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Εργοδότης: 
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Τοποθεσία:
Βούτες, Ηράκλειο
Έτος περάτωσης: 
2002