Έργο: Καθαίρεση δύο ορόφων με Αδιατάρακτη κοπή 
     
Η καθαίρεση των δύο ορόφων πραγματοποιήθηκε με Αδιατάρακτη κοπή και η απομάκρυνση των τμημάτων έγινε με μονόκλωνο Γερανό. Η δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στο συγκεκριμένο έργο ήταν η τοποθεσία της πολυκατοικία η οποία βρίσκεται σε στενά εντός του κέντρο της πόλης του Ηρακλείου.
Εργοδότης:
Ιδιοκτήτες Πολυκατοικίας
Τοποθεσία: 
Οδός Κυδωνίας, Ηράκλειο
Έτος περάτωσης:
2008