Έργο: Ενίσχυση Κτίριου ΟΛΗ στην Πλατεία 18 Άγγλων


Εργοδότης: 

Χ. ΛΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.
   
Τοποθεσία:
Πλατεία 18 Άγγλων,(Μπεντενάκη)
Έτος περάτωσης: 
2009
Σε αυτό το έργο πέραν της ενίσχυσης έγινε και καθαρισμός του σιδηρού οπλισμού με αμμοβολή.