Έργο: Στεγάνωση Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου με Μεμβράνη EPDM 

Εργοδότης:
ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ 
Τοποθεσία:
Άγιος Νικόλαος
Έτος Περάτωσης:
2003
Στεγάνωση- Θερμομόνωση του Νοσοκομείου με Μεμβράνη EPDM συνολικής επιφανείας 2000m2.