Έργο: Ενίσχυση-Αποκατάσταση Πρόσοψης Νεοκλασικού επί τις οδού Καλοκαιρινού

Εργοδότης:
Ιδιώτης
Τοποθεσία:
Όδος Καλοκαιρινού, Ηρακλείου
Έτος Περάτωσης:
2017
Το συγκεκριμένο έργο υπεβλήθη σε ενίσχυση λόγο αυξημένης επικινδυνότητας. Η Ενίσχυση-Αποκατάσταση έγινε με ενέματα ειδικής συνθέσεως. Oι ξυλοδεσιές θα αντικατασταθούν σε νεότερο χρόνο καθώς και το σενάζ στέψης.