Έργο: Διάνοιξη ανοίγματος σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην Πύλη Ιησού στην Καινούργια πόρτα


  
  
Εργοδότης:
Τεχνική εταιρία CretaKat 
Τοποθεσία:
Λεωφόρος Πλαστήρα Ηράκλειο Κρήτης
Έτος Περάτωσης:
2015