Στεγανώσεις Γεφυρών

Έργο: Γέφυρα Καρτερού

Εργοδότης:
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ
Τοποθεσία:
Περιοχή Καρτερού, Ηράκλειο
Έτος Περάτωσης:
2008

Έργο: Γέφυρα Παπαναστασίου

Εργοδότης:
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ
Τοποθεσία:
Ηράκλειο
Έτος Περάτωσης:
2008

Ολυμπιακό Έργο: Γέφυρα
Λ.Κνωσσού

Εργοδότης:
ΕΡΚΑΤ ΑΕ
Τοποθεσία:
Λ.Κνωσσού, Ηράκλειο
Έτος Περάτωσης:
2004

Έργο: Γέφυρα στην 62 Μαρτύρων

Εργοδότης:
ΕΡΚΑΤ ΑΕ
Τοποθεσία:
Γιόφυρο, Ηράκλειο
Έτος Περάτωσης:
2004

Ολυμπιακό Έργο: Γέφυρα στο Γιόφυρο

Εργοδότης:
ΕΡΚΑΤ ΑΕ
Τοποθεσία:
Γιόφυρο, Ηράκλειο
Έτος Περάτωσης:
2004