Έργο: Στεγάνωση Βεράντας με Ελαστομερές Τσιμεντοειδές

Εργοδότης: 
Ιδιώτης
Τοποθεσία:
Ηράκλειο Κρήτη
Έτος περάτωσης: 
2019