Έργο: Αδιατάρακτη κοπή στα ΤΕΙ Ηρακλείου


Εργοδότης: 
Χ. ΛΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.
Τοποθεσία:
ΤΕΙ, Ηράκλειο
Έτος περάτωσης: 
2006
Επιφάνεια κοπής:
500m2

Πάχος Κοπής:
35cm
Το έργο αφορούσε την καθαίρεση της οροφής της αίθουσας εστιατορίου. Σε διαφορετικό χρόνο έχει πραγματοποιηθεί και Στεγάνωση της οροφής, συνολικής επιφάνειας 1800m2.