Έργο
Τοποθεσία
Εργοδότης
Έτος
Διώροφες κατοικίες (Περίπου 1,000m2)
Ατσιπόπουλο, Ρέθυμνο
Ιδιώτης
2011-2012
Διώροφη κατοικία (Περίπου 1,000m2)
Ανώγεια, Μυλοποτάμου
Ιδιώτης
-
Πενταώροφη Πολυκατοικία (Περίπου 1,100m2)
Οδό Σουμερλή, Ηράκλειο 
Ιδιώτης
2011
Εξαώροφο Πολυκατοικία 
Πλατεία Καλοκαιρινού Ανδρέα
Ιδιοκτήτες πολυκατοικίας
-
Lato Boutique Hotel (τμήμα όψης)
Λιμάνι Ηρακλείου
Ξενοδοχείο Lato Boutique Hotel
2012-2013
Κατάστημα 
1821 & Καρτερού Γωνία , Ηράκλειο
Ιδιώτης
2010-2011
Κτίριο καταστήματος και Γραφείου
Κυδωνίας και Μινωταύρου Γωνία, Ηράκλειο
Ιδιώτης 2016-2017
Διώροφη κατοικία
Γάζι, Ηράκλειο
Ιδιώτης -
Διώροφη κατοικία Άγιος Θωμάς, Ηράκλειο
Ιδιώτης -
Μονώροφη Κατοικία
Άγιος Θωμάς, Ηράκλειο Ιδιώτης -
Μονώροφη Κατοικία Σκαλάνι, Ηράκλειο
Ιδιώτης -
Μονώροφη Κατοικία Σκαλέτα, Ρέθυμνο
Ιδιώτης -
Μετατροπή σιδηρού πλαισίου Γκαράζ σε κατοικήσιμο χώρο
Μάραθος,Μαλεβίζι
Ιδιώτης
-
Τριώροφη Κατοικία
Οδός Ουρανίας και Πτολεμαίων, Ηράκλειο
Ιδιώτης
-
Τριώροφη Κατοικία Αγιοστεφανιτών, Κέντρο Ηράκλειο
Ιδιώτης
-
Θερμοπρόσοψη στον όροφο του ιδιοκτήτη (Περίπου 100m2) Απολλωνίας 42, Γάζι, Ηράκλειο Ιδιώτης
-
Πολυκατοικία (τμήμα όψης)  
Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο 
Ιδιώτης
2014
Φροντιστήριο
Αγ.Βαρβάρα, Ηράκλειο
Ιδιώτης
2013