Έργο Τοποθεσία
Εργοδότης
Έτος
Atlantica Caldera Palace (περίπου 5 Στρέμματα)
Ανάληψη, Ανισσαράς, Χερσόνησος
Atlantica Caldera Palace 2007-2008
Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα
Λιμάνι Ηρκλείου
Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα
2003
EL GRECO 4000m2
Ρέθυμνο
EL GRECO 2002
Πολυκατοικία 
Επί της οδού Κυρά της Ρο, Ηράκλειο
Βαρδάκης-Μαμουλάκης Ο.Ε.
2008
Κτίριο κατοικίας και καταστημάτων 
Επί της Λ.Κνωσσού, Ηράκλειο
Ιδιώτης
-
Κατοικία
Κουνάβοι, Ηράκλειο
Ιδιώτης -