Έργο: Επισκευή & Αποκατάσταση φέροντος οργανισμού στο συγκρότημα κατοικιών Villa Zoe


Εργοδότης: 
Ιδιώτες
Τοποθεσία:
Κουτουλουφάρι, Ηρακλείου
Έτος Περάτωσης: 
2016
Το κτίριο στα φέροντα στοιχεία των όψεων παρουσίαζε αρκετές ζημιές. Αντί λοιπόν να γίνουν επεμβάσεις με τον συνήθη τρόπο δηλαδή καθαιρέσεις σοβάδων, καθαιρέσεις σαθρών, επισκευή φερόντων στοιχείων με επισκευαστικά και ανακατασκευή σοβάδων, προτιμήθηκε μετά τις καθαιρέσεις και την αμμοβολή των σιδήρων η επισκευή να γίνει με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και να καλύψει και το πάχος του σοβά συναιρόντας δύο εργασίες σε μία, επιτυγχάνοντας έτσι ένα εξαιρετικά οικονομικό αποτέλεσμα αλλά και καλύτερη προστασία των φερόντων στοιχείων.