Έργο: Ενίσχυση με FRP και εφαρμογή καθοδικής προστασίας


Εργοδότης:  
Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη 
Τοποθεσία: 
Φουρνή, Λασίθι 
 Έτος Περάτωσης:      
 2012
Το ζητούμενο σε αυτό το έργο ήταν να διατηρηθούν ως έχουν οι διατομές διότι όποια άλλη προσέγγιση ενίσχυσης θα αλλοίωνε την εικόνα του καμπαναριού το οποίο αποτελεί τοπόσημο.