Έργο: Ενίσχυση και μόνωση κτιρίου της Τράπεζας Eurobank

Μελετητής: 
Κωνσταντίνος Αμπακούμκιν
Εργοδότης: 
ΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕ
Τοποθεσία:
25ης Αυγούστου, Κέντρο Ηρακλείου
Έτος περάτωσης: 
2003
 
Οι εργασίες ενίσχυσης ξεκίνησαν από πάνω προς τα κάτω.