Έργο:   Συγκρότημα κατοικιών "Polis"

              

Εργοδότης:
ΠΟΛΙΣ Α.Ε.
Τοποθεσία:
Άγιος Νικόλαος
Έτος Περάτωσης:
2006
Στο συγκεκριμένο έργο έγινε΄προσθήκη νέων τοιχίων, ενίσχυση υφιστάμενων υποστυλωμάτων και δοκών με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα καθώς και ενίσχυση με ελάσματα χάλυβα.