Έργο: Στεγάνωση του Δώματος στο Crete Golf Club  

Εργοδότης: 
The Crete Golf Club
Τοποθεσία:
Χερσόνησος, Κρήτη
Έτος περάτωσης: 
2003
Επιφάνεια:
1500 m2
Στο δώμα του κτιρίου του The Crete Golf Club έγινε Στεγάνωση με ασφαλτικές μεμβράνες.
Επιπλέον έγινε εφαρμογή υδρόφοβων υλικών για την στεγάνωση πετρόκτιστου τοίχου.