Έργο: Ανακαίνιση των δωματίων του Lato Boutique Hotel


Μελετητής: 
Νίκος Μουρέλος Α.Μ.
Εργοδότης: 
Lato Boutique Hotel
  
Τοποθεσία:
Λιμάνι Ηρακλείου
Έτος Περάτωσης:
2011-2012
Ανακαίνιση-επανακατασκευή δωματίων και λουτρών, εν λειτουργία σε δύο χρονικές περιόδους, Ιανουάριος-Μάρτιος 2011 (χρονικό διάστημα 2 μηνών) έγινε ανακαίνιση των δωματίων των τριών (3) τελευταίων ορόφων.  Το 2012 έγινε και η ανακαίνιση στο υπόλοιπο Ξενοδοχείο (1ος, 2ος και 3ος).  
Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αναλυτικά: Αποξηλώσεις δαπέδων, λουτρών, καθαιρέσεις τοίχων (σποραδικά), καθαιρέσεις ψευδοροφών. Επισκευές φερόντων στοιχείων, ενίσχυση με FRP. Νέοι σοβάδες όπου χρειάστηκε. Στεγανώσεις λουτρών, βεραντών με ελαστομερή τσιμεντοειδή, οροφών με ασφαλτόπανα. Θερμομόνωση δώματος. Πλακοστρώσεις στα λουτρά και στις βεράντες. Τμηματικές εφαρμογές θερμοπροσόψεων. Ελαιοχρωματισμοί. Το φωτογραφικό υλικό έχει ληφθεί από το Site του Ξενοδοχείου.