Έργο: Εποξειδικά δάπεδα στην Βιομηχανία Πλαστικών Ειδών MEGAPLAST

Εργοδότης:
MEGAPLAST
Τοποθεσία:
ΒΙΠΕ, Ηράκλειο
Έτος Περάτωσης:
2004 και 2011 
Στην MEGAPLAST έγινε κατασκευή Εποξειδικών δαπέδων γύρο στα 2000m2 (2004). Σε μεταγενέστερο χρόνο (2011) πραγματοποιήθηκε και Στεγάνωση στην οροφή των γραφείων.